Waarom deze website

Toen was het stil…

Vaak wordt een suïcide voorafgegaan door een periode van grote onrust. Vaak ook vindt de zelfdoding plaats, net op het moment dat je het niet (meer) verwachtte. De eerste tijd na het overlijden is een drukte van belang, je wordt geleefd. Daarna wordt het opeens heel stil. Bovendien vallen er mensen weg, mensen van wie je had verwacht dat ze er zouden zijn. Het wordt stil.

Als je een dierbare verliest door zelfdoding, verlies je iets van jezelf. Het kan dan ook moeilijk zijn om in de chaos van alle emoties een weg te vinden om op door te gaan.

Er zijn meer mensen die dit meemaakten, heel veel zelfs. Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 2000 mensen door zelfdoding en de meesten van hen laten dierbaren achter.
Je bent dus niet de enige. Al zul je al snel merken dat de manier waarop jij rouwt enorm kan verschillen van die van een ander. Het rouwproces is misschien dus wel per definitie eenzaam.

Hier kun je terecht voor meer informatie en voor organisaties die steun bieden of lotgenotencontact. Kennis over rouwen. En je kunt op het forum je verhaal doen, om steun te ontvangen van mensen die ongeveer weten wat je doormaakt.

Over mij

Patti Broeder

Op 1 november 2017 stierf mijn zoon Bas een zelfgekozen dood. Hij was toen net 20 jaar. Al vrij snel na zijn overlijden ging ik op zoek naar antwoorden. Ik wilde heel graag weten waarom hij zichzelf het leven benam, ik wilde weten of ik dat had kunnen voorkomen, ik wilde weten hoe ik mijn andere kinderen kon steunen en ik wilde weten hoe zo’n ingewikkeld rouwproces eruit ziet.

Want ingewikkeld is het. Rouwen na suïcide is één van de meest complexe processen die er zijn. Verdriet om het verlies van degene van wie je hield. Boosheid misschien, omdat diegene jou achterlaat. Angst wellicht, voor je eigen toekomst. En wroeging: wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen?

Er is veel over geschreven, er is van alles te vinden op internet en daarbuiten. Maar het was nergens gebundeld onder één noemer: rouw na suïcide. Daarom is deze website er nu.
Want ik lees en hoor van zo veel mensen die hun kind door suïcide verliezen. En niet alleen de ouders lijden dat verlies, de broers en zussen, de vrienden, de oma’s en opa’s, de school, het werk – de rimpels in de vijver van verlies strekken tot in eindeloze verten.

Sommige mensen die hiermee geconfronteerd worden zullen helemaal geen steun nodig hebben bij het verwerken van het verlies, andere mensen hebben professionele hulp nodig, de meeste achterblijvers zitten daar tussenin. Zij willen graag meer informatie over de complexe rouw die zelfdoding meestal veroorzaakt, ze willen misschien ook wel wat informatie delen. Of ze zoeken informatie die ze aan anderen kunnen geven, zoals ik die zocht voor de scholen van mijn kinderen. Voor al deze mensen is deze site gemaakt.

Ik blog op deze site over het verlies van Bas. Over hoe ik ermee omga over hoe de kinderen (dochter Marie van 19, zoon Vijf van 14, stiefdochter Rosa van 17) ermee omgaan. Hun namen zijn gefingeerd.

NB ik heb zelf geen moeite met het woord zelfmoord, maar ik begrijp dat dit woord voor een aantal nabestaanden gevoelig ligt, dus ik zal het zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Sinds 20-05-2021 is de Stichting Stilgeweest een feit!
Met deze stichting willen we nog veel meer mensen gaan bereiken, om hen te ondersteunen in de rouw na zelfdoding, om (rouw na) zelfdoding uit de stilte en taboesfeer te halen en om nabestaanden zich iets minder eenzaam te doen voelen.

Met trots presenteren wij de volgende bestuurders:
Patti Broeder – voorzitter
Bobbie Glastra van Loon –  secretaris
Ole Weijers – penningmeester
Melissa de Jong – bestuurslid,
Marlise van der Veen – algemeen bestuurslid

Ieder van ons is te bereiken via ons contactformulier. Als je hier aangeeft wie je wilt spreken, wordt je mail naar diegene doorgestuurd.

Wij doen dit alles op geheel vrijwillige basis. Geld dat wij ontvangen, wordt uitgegeven aan de volgende activiteiten:
Het maken en versturen van flyers naar stakeholders, zoals scholen, huisartsen en jeugdorganisaties.
Het geven van voorlichting aan groepen beroepsbeoefenaren in (jeugd-)zorg, op scholen, in kerken, binnen sportverenigingen en welzijnsorganisaties .
Het zoeken van publiciteit om de aandacht op deze kwetsbare groepen te vestigen.
Het ontwikkelen van meer publicaties, online en in print.
Het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten en post.

De komende jaren willen wij via de websites www.stilgeweest.nl en www.toenwashetstil.nl nog veel meer mensen bereiken. Gezien het jaarlijkse aantal zelfdodingen is dat hard nodig: er zijn vele tienduizenden nabestaanden, van zowel naaste familie als vrienden, collega’s, klasgenoten en andere betrokkenen. Doordat het onderwerp suïcide door velen als beladen wordt ervaren, staan veel van deze mensen alleen in hun verdriet. Het onderwerp wordt doodgezwegen. Dit maakt de nabestaande extra eenzaam, en dat terwijl rouwen op zich al een eenzaam proces is.
Met name jongeren komen erg alleen te staan, juist op een moment in hun leven waarin velen van hen zelf te maken hebben met levensvragen en identiteitsvinding.
Wij helpen het onderwerp bespreekbaar maken. Zodat nabestaanden minder alleen komen te staan, wat uiteindelijk een (bewezen) preventieve werking heeft op verdere zelfdodingen.
Om al deze mensen te kunnen bereiken, moeten we onze bekendheid vergroten – dat doen we via beide websites, via flyers, via sociale media en via persoonlijk netwerken. Door nabestaanden de gelegenheid te geven hun verhaal te delen en door ook zelf actief te bloggen, brengen we mensen dichter bij elkaar en vergroten we hun kennis van rouwprocessen, al dan niet specifiek voor zelfdoding.

Wil je meer weten over onze plannen, bekijk dan ons Plan van Aanpak 2023

Onze financiële administratie is volledig transparant en op te vragen via het contactformulier.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82846855, onze RSIN is 862626572.

We zijn ANBI gecertificeerd, wat betekent dat alles wat wij aan gelden ontvangen door ons moet worden verantwoord, maar ook dat giften aan ons aftrekbaar zijn van de belasting.

Ons bankrekeningnummer is NL41ABNA0107734230, ten name van Stichting Stilgeweest in Wapenveld.