Organisaties voor hulp aan kinderen

De eerste stap

Ook voor hulp aan kinderen geldt: neem eerst contact op met de huisarts. Deze kan wellicht overzien wat nodig is en deze kent ook de mogelijkheden in de buurt. Het is ook zinvol om bij schoolgaande kinderen de schoolarts in te schakelen. Deze kan meedenken over de belastbaarheid van het kind en eventueel begeleidingsadviezen aan de school meegeven. Een volgende stap is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in je woonplaats. Voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt het CJG als portaal naar hulpverlening. Toch kan het geen kwaad om ook zelf rond te kijken voor een passende hulpverlener, ook al is die mogelijk niet gecontracteerd door de eigen gemeente.

De hierna genoemde adressen zijn niet verzameld op basis van eigen ervaring of enig kwaliteitskeurmerk. Ze dienen ter oriëntatie. Aanvullende informatie is welkom.

Adressen voor begeleiding en informatie  voor kinderen en jongeren

  • Stichting Kind en Rouw. Voorlichting. Online verkrijgbaar.

  • Stichting Achter de regenboog. Informatie over rouw bij kinderen, gezinsweekends. Heel Nederland.

  • Brasa. Rouwbegeleiding voor kinderen, ouders en ook groepsgewijs op scholen, Utrecht.

  • KOPP-kind. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Landelijk.

  • Indigo. Hulpverlening maar ook cursussen, KOPP-groepen en brussengroepen. In veel regio’s.

  • De troostboom. Rouwbegeleiding per levensfase. Vught.

  • Praktijk Sterrekind. Rouwbegeleiding kinderen. Munnekeburen.

  • De Blauwe Zeeridders. Rouwbegeleiding bij kinderen. Den Helder.

  • Verlies & leven. Begeleiding kinderen, jongeren en gezinnen. Voorlichting op scholen, gespecialiseerd in begeleiding na zelfdoding. West-Brabant.

  • Verbonden Broers en Zussen. Facebookcommunity voor en door broers en zussen van iemand die is overleden (niet specifiek suïcide).

Lezen