Kinderen en jongeren

Veel kinderen die rouwen na de zelfdoding van een naaste merken dat ze hierin heel alleen staan.

Thuis gaat vaak de meeste aandacht uit naar de ouder(s), leerkrachten op school weten niet goed hoe ze met het verlies moeten omgaan en leeftijdgenoten vinden het vaak regelrecht eng.

Meer informatie kan helpen om het kind beter te ondersteunen. Ook als je klasgenoot bent, kan dat.

En hier vind je wat organisaties die daarbij kunnen helpen.

N. B. Zie voor meer informatie over en vooral ook voor kinderen en jongeren stilgeweest.nl